दूतावासबाट कुनै सहयोग चाहिएमा

यस दूतावासको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, इरान र टर्कि रहेको हुँदा त्यहाँ रहेका नेपाली नागरिकहरुले कन्सुलर सहयोगका लागि यस दूतावासमा सम्पर्क गर्न सकिन्छ ।

1. पत्राचार गर्ने ठेगानाः Embassy of Nepal House No. 6, Gomal Road, Sector E/7, Islamabad, Pakistan.

2. इमेल ठेगानाः eonislamabad@mofa.gov.np

3. फोन सम्पर्कः (००९२-५१) २६१०३१७-१९

4. फ्याक्सः (००९२-५१) २६१०३२०

सहजता र शिघ्र जवाफका लागि ईमेल पठाउन अनुरोध छ ।

कन्सुलर सेवाका लागि निर्धारित समय:

Monday to Thursday    09:00 Hrs    –    13:00 hrs

Friday                           09:00 Hrs    –    12:00 hrs